Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 25
44-100 GLIWICE
tel./ fax: (32) 231–51-29
centrum@pieczazastepczagliwice.pl
Śląskie - pozytywna energia
Zadanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawartą umową pomiędzy Województwem Śląskim

Założyciel


„Śladami Serdecznie Dobrego Człowieka”Bł. Edmund Bojanowski

Błogosławiony Edmund Bojanowski urodzony 14 listopada 1814r. , syn wielkopolskiej ziemi, wielki patriota, pedagog i literat – świecki apostoł polskiego ludu – wychował się w ziemiańskiej, zamożnej rodzinie polskiej o głębokiej religijności i tradycjach patriotycznych.

Gdy miał około 4 lat ciężko zachorował. Lekarze byli bezsilni. Nadzieja zmieszana z bólem wypełniała serce matki – Teresy, życie swojego dziecka ofiarowała Matce Bożej. Nieomal natychmiastowe uzdrowienie, określone jako cudowne, znalazło obok modlitw wdzięczności, trwały znak w postaci srebrnego wotum - Oka Opatrzności znajdującego się u stóp Piety w Świętogórskiej Bazylice.

Sam delikatnego zdrowia, starał się maksymalnie wykorzystać swe talenty i dary duchowe, by służyć ochronie wartości religijnych, ponad czasowych, ogólnoludzkich i narodowych .Dzięki swej empatii, prostocie i otwartości na potrzeby człowieka, szczególnie najsłabszego i najbiedniejszego – dziecka, chorego, ubogiego – potrafił je odczytać i wielkodusznie na nie odpowiedzieć.

Wokół dobra umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska. Podejmował liczne inicjatywy min. tworząc czytelnie, świetlice, ochronki. Potrafił zapalić do posługi miłości innych zakładając jako świecki człowiek - 3 maja 1850 r. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej. Zgodnie z wolą Założyciela Ojca Edmunda – w centrum troski Siostry stawiają dziecko zaniedbane i opuszczone. Potrzeba opieki nad biednymi dziećmi ( wówczas sierotami po epidemii cholery ) – była bezpośrednią przyczyną powstania Zgromadzenia, które od początku rozwijało działalność opiekuńczo-wychowawczą wobec najbardziej potrzebujących.

Obecnie Zgromadzenie liczy ponad 3000 Sióstr Służebniczek NMP ( śląskie, dębickie, wielkopolskie, starowiejskie) - które pracują w 23 krajach, na 5 kontynentach.

Edmund Bojanowski zmarł 7 sierpnia 1871r.w Górce Duchownej w pobliżu Leszna. Grób jego znajduje się w Luboniu k/Poznania. W pamięci ludzi pozostał i przeszedł do historii jako „serdecznie dobry człowiek” gdyż oprócz nieprzeciętnej inteligencji miał jeszcze niezwykle wrażliwe serce.

Beatyfikowany 13 czerwca 1999r. w Warszawie przez Papieża Jana Pawła II.

W roku 2014 przypada 200 rocznica urodzin błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, czas od 14 listopada 2013 roku do 14 listopada 2014 roku w Zgromadzeniach Sióstr Służebniczek NMP NP jest Rokiem Bł. Edmunda."Dzieci, jako najdroższy skarb Chrystusa Pana,
niechaj starannie i z miłością pielęgnują."
"Przyszła dziś jakaś nędzna niezmiernie kobieta, dopraszając się o przyjęcie jej dziecięcia do sierot. Dziś pamiątka jak uboga Rodzina Przenajświętsza szukała gospody. jakież to dziwnie miłe dla serca zdarzenie.Pomyślałem sobie, że dziś właśnie uboga wdowa przynosi nam sierotkę do żłóbka..."
"Kiedy dzieci strzegą i nauczają, Chrystusa - dziatek miłośnika ukazywać będą, którego rozkoszą było z dziatkami przestawać."
"Miłe zrobiłem postrzeżenie, jak dzieci przy odejściu z ochronki uważne były w przeżegnaniu się święconą wodą."
"Starałem się pobudzić ukochane dziecię do szczerej i pokornej wdzięczności ku Bogu i Najświętszej Pannie."
"Aby te dzieci pod waszą opieką, pomnażały się w łasce u Boga i ludzi."
"Aby Anioł Stróż strzegł was przed wszelkim złem, które by dzieciom zagrażało."
"Jezus Pan nie tylko sam stał się dzieckiem, ale też w dzieciach chciał być uwielbiony."
"Serdeczność dzieci do żywego mnie ujęła."
"Odmówienie przyjęcia sieroty, tyle mnie przykrości kosztowało, że nie mogłem się zabrać do jakiegokolwiek zatrudnienia."
"Co do prowadzenia dzieci, zachować najdrobniejsze szczegóły, które są przepisane, bo nie uwierzycie, jak wielkiej w tym jest wagi każda, choćby rzecz najdrobniejsza."
"Cóż milszego nad niewinne dziecię?"
"Dzieci są niewinne, a przeto szczere, otwarte, czyli charakterem ich jest prostota - wyjawienie się zupełne na zewnątrz tym, czym są wewnątrz."
"Gdy mizerne ptaszę z gniazda wypadnie, żal bierze jego płaczu - a nie mielibyśmy żałować biednej sieroty?"
"Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości. Od wstępu zaczniemy, a postęp się znajdzie."
"Czym ranne wstawanie i rychłe zasianie, tym też wczesne wychowanie."
Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek
Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska
wykonanie: kotonski.pl